• slider2
  • jquery carousel slider
  • slider2

Malaysia Social Innovation Accelerator Program

Tentang MYSIAP

PEMBIAYAAN MAKSIMUM GERAN ADALAH RM40,000 (UNTUK SETIAP PROJEK)

Program ini menawarkan ko-kurikulum mingguan seperti coaching, mentoring, dana pembangunan produk dan menyediakan platform kepada inovator sosial terdiri daripada pelajar/mahasiswa tahun akhir daripada IPTA untuk membangunkan projek yang berkemampuan untuk dilaksanakan dalam komuniti setempat.

Lebih Lanjut

PEMBIAYAAN MAKSIMUM GERAN ADALAH RM40,000 (UNTUK SETIAP PROJEK)

Membangunkan produk inovasi yang berpotensi untuk dikomersialkan

Menawarkan Coaching & mentoring secara mingguan bagi memantapkan keusahawanan sosial di kalangan mahasiswa

Mahasiswa berpeluang diberikan latihan & bimbingan untuk membina syarikat start-up setelah tamat program MySIAP.