Malaysia Social Innovation Accelerator Program (MySIAP)

Di bawah program MySIAP, Yayasan Inovasi Malaysia ( YIM ) menyediakan program pembangunan kapasiti innovator sosial yang komprehensif untuk pembuat-pembuat perubahan yang komited dalam menangani masalah sosial, ekonomi dan persekitaran secara efektif.

      MySIAP akan memilih dan menyokong projek-projek inovasi yang dilihat berpotensi untuk menyokong inisiatif inovasi sosial di Malaysia.

Program ini menawarkan ko-kurikulum mingguan seperti coaching, mentoring, dana pembangunan produk dan menyediakan platform kepada inovator sosial terdiri daripada pelajar/mahasiswa tahun akhir daripada IPTA untuk membangunkan projek yang berkemampuan untuk dilaksanakan dalam komuniti setempat.

Kepimpinan

Inovasi

Sains & Teknologi

Keusahawanan

OBJEKTIF PROGRAM


service-icon

Memupuk nilai dan minda inovasi sosial dalam kalangan mahasiswa dengan memberi tumpuan kepada projek akhir yang berpotensi dan memberi impak kepada komuniti

service-icon

Memberikan suntikan modal bagi memulakan perniagaan sebagai pemangkin semangat keusahawanan dalam kalangan mahasiswa

service-avater-image
service-icon

Memupuk semangat juang dan hidup berdikari bagi mempersiapkan graduan bagi menghadapi masa hadapan yang mencabar

service-icon

Mengadakan program berterusan untuk membina budaya inovasi sosial dan kepimpinan dalam kalangan mahasiswa


KRITERIA PENILAIAN (SMART)


smart