Tahniah kepada 10 Duta Inovator Sosial yang telah berjaya memenangi geran pembangunan MySIAP RM40,000.00.


10 Duta Inovator Sosial akan mengikuti Coaching & Mentoring yang komprehensif Selama 6 bulan (Julai - Disember 2021) mengkhususkan (pembangunan produk, testing & validation , promosi & pemasaran) dan berpeluang membuka start-up company setelah tamat program. Duta Inovator Sosial akan bertindak sebagai ikon kepada belia di Malaysia di dalam menyediakan penyelesaian inovasi serta manfaat berpanjangan kepada komuniti setempat.